Kirjallinen hinta-arvio 150 Eur

Tilaa asunnon tai kiinteistön kirjallinen hinta-arvio 150 €  

Arvio käy kaikille pankeille, verottajalle, perukirjaan, maistraatille ja ulosottoviranomaiselle.                                                             Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita!

 • Hinta 150 €*
 • LKV:n  laatima
 • Arviolausunnon saa heti paikanpäällä
 • Sisältää käynnin arvioinnin kohteessa, arvionnin kesto n. 30 minuuttia*
 • Arvio perustuu toteutuneisiin ja vertailukelpoisiin kauppoihin samalla alueella
Maria Saarenpää

Maria Saarenpää
Auktorisoitu Kiinteistöarvioitsija, AKA (Asuntoauktorisointi)
Ylempi Kiinteistönvälittäjä, YKV, LKV, Kaupanvahvistaja
Soita 044 422 8801

Kari Simppula

Kari Simppula
Kiinteistönvälittäjä,  LKV, Kaupanvahvistaja
Soita 040 362 0994

Paula Mokki

Paula Mokki
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Soita 041 506 9210

 

 

Katja Jaskari

Kiinteistönvälittäjä, LKV
Soita 040 167 9536

 

 

 

 

Lähetä viesti ja tilaa asunnostasi kirjallinen arviolausunto


150 € pika-arvio pankeille, verottajalle, perukirjaan, maistraatille ja ulosottoviranomaiselle

Pika-arvio on tarkoitettu kotitalouksille, jotka tarvitsevat esimerkiksi asunnosta, kesämökistä tai tontista hinta-arvion pankkia, verottajaa, ositusta tai perukirjaa varten. Yrityksille pika-arvion hinta on 350 € (sisältäen voimassa oleva arvonlisäveron).

Pika-arvio suoritetaan yleensä kauppa-arvomenetelmällä eli  arvio perustuu samalla alueella toteutuneisiin vertailukelpoisiin kauppoihin. Arvioitsija on tutustunut arvion kohteeseen paikanpäällä ja haastatellut omistajia. Pika-arvio tarkoittaa, että arvio vastaa kirjallisena suullista arviolausuntoa; arviolausuntoon on kirjattu vain tärkeimmät asiakohdat eikä arvioitsija välttämättä ole tutustunut arvion kohteen asiakirjoihin. Arvion kohteessa ei arviolausuntoa varten ole tehty kuntotarkastusta.  Arviolausunto on laajuudeltaan yhden  A4 -tulosteen kokoinen.

Arviolausunnon hinta

Asunnon pika-arvion hinta on  kotitalouksille 150 €  ja yrityksille 350 € silloin kuin arvion kohde sijaitsee 20 km etäisyydellä Oulun tai Haukiputaan keskustasta. Muussa tapauksessa palvelun tarjoaja antaa arvioinnin kustannuksesta tarjouksen. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Vaativampien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa arvioitsija käyttää harkintaa voiko pika-arviota käyttää vai onko parempi lopputuloksen kannalta laatia perusteltu laaja-arvio.

Maksun suorittaminen

Maksusuoritus palvelusta toivotaan suoritettavan ennen arvioinnin suorittamista, arvioinnin yhteydessä verkkopankin välityksellä tai käteisellä, josta palveluntarjoaja antaa käteiskuitin.  Tarvittaessa arvion suorituksesta annetaan lasku, jossa maksuaikaa on 7 päivää. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, veloitetaan siitä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja lisäksi 10 € viivästysmaksu.

Pika-arvion voi maksaa tilille  FI42 5741 4020 0786 92
Saaja: Arvokirja
Selite:  Pika-arvio ja arvioitavan kohteen osoite

Arvion tarkoitus

Markkinahinnan, todennäköisen velattoman kauppahinnan, määrittäminen, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. (International Valuation Standards IVS 2013)
 

Arvioitsijan suhdetoimeksiantajaan  

Arvioitsija varmistaa aina ennen arviointitehtävään ryhtymistä, että voi asemansa puolesta tarjota objektiivisen ja puolueettoman arvioinnin eikä arvioitsijalla ole merkittävää yhteyttä tai suhdetta arviointitoimeksiannon kohteeseen tai teettäjäosapuoleen. Arvioitsija myös arvioi onko on pätevä ottamaan arviointitoimeksiannon tehtäväkseen. (International Valuation Standards IVS 2013)
 

Arvion suoritustapa

Arvioitsija selvittää arvioitavan kohteen markkinahintaa vertailemalla arvion kohdetta samalla alueella lähiaikoina myytyihin vertailukelpoisiin kauppoihin (historiatietoa)  ja myynnissä oleviin (hintaodotuksia)  ja analysoi kerättyjä tietoja sen hetkiseen markkinatilanteeseen .

Kiinteistönarvioitsija on laatinut arviokirjan  VSC: n (the International Valuation Standards Council) antamien, kulloinkin voimassaolevia kansainvälisiä arviointistandardien (International Valuation Standards) ja muiden arviointiin liittyvien ohjeistuksien mukaisesti.
 

Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

Maria Saarenpää

Maria Saarenpää
Auktorisoitu Kiinteistöarvioitsija, AKA (Asuntoauktorisointi)
Soita 044 422 8801

 

 • Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija.
 • AKA-arvioija laatii puolueettoman ja asiantuntevan arvion esimerkiksi vaativampien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa. 
 • AKA määrittää toimeksiannon perusteella kiinteistön arvon ja laatii kirjallisen arviolausunnon.
 • AKA:lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja pitkä työkokemus arviointialalta.
 • Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti.
 • AKA:t ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia

 

 

 


Tarvitsetko arvion lisäksi kauppakirjaa, lahjakirjaa, perukirjaa tai ositussopimusta?

Tutustu sopimuksiin!


Laaja hinta-arvio antaa tilaajalle enemmän tietoa arvion kohteesta ja markkinatilanteesta.

Tilaa laaja arvio!

Tilaa pika-arvio

Lähetä viesti tai soita 044 422 8801