Perukirja

Perukirja kannattaa jättää ammattilaisen hoidettavaksi

Meiltä saat kaikki kuolinpesän asiakirjat ja palvelut: Laadimme perunkirjan ja tarvittaessa arvioimme perukirjaa varten asunnon tai kiinteistön arvon. Tarvittaessa teemme perinnönjakokirjan osakkaiden kesken. Mikäli on tarpeen myymme kuolinpesään kuuluvan asunto-osakkeen, omakotitalon, määräalan tai tontin.

Tilaa perukirja


Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirjoituksen voi toimittaa joko leski tai pesän osakas tai sen voi antaa toimitettavaksi ulkopuoliselle asiantuntijalle.

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoitusta varten tulee laatiijalle toimittaa ainakin seuraavat asiakirjat:

  • Saldotodistukset vainajan ja mahdollisen puolison pankki- ja arvo-osuustileistä sekä lainoista
  • Tiedot mahdollisesta henkivakuutuksesta ja sen edunsaajista
  • Tiedot mahdollisista ennakkoperinnöistä
  • Kopio mahdollisesta testamentista ja avioehdosta
  • Kopio puolison perukirjasta, jos puoliso on kuollut aiemmin
  • Kopio perukirjasta, mikäli jompikumpi puolisoista on jonkin kuolinpesän osakas
  • Vainajan nimellä kuoleman jälkeen tulleet laskut. Katsomme yhdessä, miltä osin laskut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.
  • Kuolinpesän laskut (esim. hautajaiskulut)
  • Verotodistus
  • Virkatodistukset, jos niitä on. Voimme halutessanne myös tilata tarvittavat virkatodistukset. Joka tapauksessa tarkistamme, että kaikki sukuselvitykset ovat koossa.

Tähän liittyy:

Useasti kuolinpesään kuuluu asunto-osake, omakotitalo tai kesämökki, jonka arvon perusteella verottaja määrää perintöveron maksettavaksi. Arvokirja laatii perukirjan lisäksi myös hinta-arviot.

Asunnon arvio perunkirjaa varten alk. 150 €


Muistithan myös tämän:

Perunkirjan teon jälkeen lesken ja vainajan kesken olisi hyvä käytännön syistä laatia ositus.

 Ositus

Kuolinpesän omaisuus jaetaan ja kuolinpesä lopetetaan jakokirjalla.

Jakokirja

Tilaa perukirja

Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita 044 422 8801