Perukirja

Perukirja kannattaa jättää ammattilaisen hoidettavaksi

Saat kaikki kuolinpesän hoitoon tarvittavat palvelut samasta paikasta. Koulutetut asiantuntijamme huolehtivat omaisuuden arvioinnista, perukirjan laadinnasta, perinnönjaosta ja tarvittaessa omaisuuden myynnistä.

Kun kaikki kuolinpesän asiat huolehditaan samassa paikassa niin aikaa kuluu vähemmän, kustannukset pienenevät ja asiat tulee hoidettua ammattitaitoisesti ilman ylimääräisiä huolia.

Tilaa perukirja

Osanottomme läheisen poismenosta

Läheisen kuolemaan harvoin osaa varautua. Surutyön ohella vainajan läheisillä on käytännön tehtäviä suoritettavana:

Ensin on järjestettävä hautaus. Ensisijaisesti vastuussa järjestelyistä on se henkilö, jota vainaja tehtävään toivoi. Muussa tapauksessa hautausjärjestelyistä voi huolehtia avio- tai avopuoliso, perillinen tai muu läheinen.

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on pidettävä perunkirjoitus. Perunkirjoituksen järjestää tilanteesta riippuen joko se kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on.

Perukirjan laatiminen ja vainajan omaisuudesta huolehtiminen saattaa tuntua työläältä. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Nämä tiedot merkitään perukirjaan.

Perukirjassa ei ilmoiteta ainoastaan vainajan omaisuutta vaan myös aviopuolison omaisuus ja velat on kirjattava perukirjaan. Jos vainaja kuolee leskenä eikä ositusta ole tehty,  on perukirjassa ilmoitettava myös ensiksi kuolleen puolison omaisuus, vaikka kuolemasta olisi kulunut jo pitkä tovi.  Koska ensiksi kuolleen puolison omaisuus on saattanut sekoittua leskeksi jääneen omaisuuteen on tärkeää, että perukirjassa pyritään kertomaan mitä ensiksi kuolleen omaisuudelle on tapahtunut ettei verottaja peri perintäveroa samasta omaisuudesta kahteen kertaan!

Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta perintöverotusta varten.

Arvokirjan asiantuntijat arvioivat vainajan omaisuuden, laativat perukirjan ja toimivat uskottuina miehinä

Arvokirjan kuolinpesän hoitoon koulutetut asiantuntijat toimivat uskottuina miehinä, huolehdimme vainajan omaisuuden arvioinnista, perukirjan laadinnasta ja tarvittaessa meiltä saa myös sopimukset osituksesta ja perinnönjaosta.

Arvokirja huolehtii myös kuolinpesän omaisuuden myynnistä

Kuolinpesän omaisuuden myyntiin koulutetut kiinteisteistönvälittäjät huolehtivat tarvittaessa vainajan omaisuuteen kuuluvan asunnon, kesämökin, sijoitusasunnon tai metsätilan myynnistä.

Soita suoraan asiantuntijoillemme tai laita viestiä yhteydenottolomakkeella!

Perunkirjoitusta varten tulee laatijalle toimittaa ainakin seuraavat asiakirjat:

 • Saldotodistukset vainajan ja mahdollisen puolison pankki- ja arvo-osuustileistä sekä lainoista
 • Tiedot mahdollisesta henkivakuutuksesta ja sen edunsaajista
 • Tiedot mahdollisista ennakkoperinnöistä
 • Kopio mahdollisesta testamentista ja avioehdosta
 • Kopio puolison perukirjasta, jos puoliso on kuollut aiemmin
 • Kopio perukirjasta, mikäli jompikumpi puolisoista on jonkin kuolinpesän osakas
 • Vainajan nimellä kuoleman jälkeen tulleet laskut. Katsomme yhdessä, miltä osin laskut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.
 • Kuolinpesän laskut (esim. hautajaiskulut)
 • Verotodistus
 • Virkatodistukset, jos niitä on. Voimme halutessanne myös tilata tarvittavat virkatodistukset. Joka tapauksessa tarkistamme, että kaikki sukuselvitykset ovat koossa.
 • Tiedot vainajan ja lesken omistuksissa olevista rekisteröidyistä kulkuneuvoista
 • Tiedot vainajan tai puolison nimissä olevista aseista
 • Tiedot asunto-osakkeista tai kiinteistöistä

Tähän liittyy:

Useasti kuolinpesään kuuluu asunto-osake, omakotitalo tai kesämökki, jonka arvon perusteella verottaja määrää perintöveron maksettavaksi. Arvokirja laatii perukirjan lisäksi myös hinta-arviot.

Asunnon arvio perunkirjaa varten alk. 150 €


Muistithan myös tämän:

Perunkirjan teon jälkeen lesken ja vainajan kesken olisi hyvä käytännön syistä laatia ositus.

 Ositus

Kuolinpesän omaisuus jaetaan ja kuolinpesä lopetetaan jakokirjalla.

Jakokirja

Tilaa perukirja

Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita 044 422 8801