Lahjakirja

Lahjakirjalla voit antaa omaisuutta elinaikanasi

Lahjoita lapsille omaisuutta esimerkiksi kesämökki ja toteuta samalla viisasta perintösuunnittelua. Kun pidätät itselläsi hallintaoikeuden omaisuuteen, siihen kohdistuu pienempi verorasitus. Mitä nuorempana lahjoitat omaisuutta, sitä suurempi on sen hallintaoikeusalennus. Veroasioissa on aina ensisijaiseti hyvä olla yhteydessä itse verotoimistoon.

Tilaa lahjakirja


Lahjakirjan muoto ja sisältö

Kiinteistön lahja on tehtävä maakaaren muotosäännöksen mukaan ja kaupanvahvistajan on se vahvistettava. Mikäli halutaan, että lahjansaajan puolisolla ei ole avio-oikeutta lahjoitettuun omaisuuteen, on se merkittävä lahjakirjaan ja kaupanvahvistajan lisäksi lahjakirjassa on oltava yksi todistaja.
 


Tähän liittyy:

Lahjakirjalla voit luovuttaa omaisuutta elinaikanasi, mutta testamentilla voit päättää miten omaisuutesi jaetaan posmenosi jälkeen, Keskinäisellä testamentilla kannattaa turvata etenkin avopuolisoiden asema.

Testamentti


Muistithan myös tämän:

Kuka huolehtii omaisuudestasi, jos olet itse sitä sairauden vuoksi kykenemätön tekemään. Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä kuka saa päättää omaisuutesi hoidosta.

Eduvalvontavaltuutus

Tilaa lahjakirja

Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita 044 422 8801