Laaja-arvio

Arvokirja moneen eri tarkoitukseen

Arvokirjan erityisosaamista  ovat kiinteistöarviointi ja kiinteistökaupan eri osa-alueet 

Auktorisoidulta kiinteistöarvioitsijalta saat alueen luetettavimman ja ammattitaitoisimman hinta-arvion pankkia, perukirjaa, lahjoitusta, ositusta tai verottajaa varten. 

Voit valita arvion käyttötarkoituksen pesusteella 150 € arvoisen pika-arvion tai laajan arvion,  

Meillä suomalaisilla on yleensä koko omaisuus kiinni asunnossa; kiinteistöissä tai asunto-osakkeessa. Joskus elämä sitten yllättää ikävällä tavalla; tulee avioero, läheinen kuolee tai omaisuus ulosmitataan. Asunnon omistaja ei ehkä enää itse kykene huolehtimaan talosta ja hänelle määrätään edunvalvoja.  Kesämökkikin olisi perintösuunnittelun kannalta viisasta lahjoittaa lapsille perittävän elinaikana ja omaisuutta tulisi huoltaa ja korjata ehkä pankkilainan turvin. Näitä tilanteita varten omaisuus tulee arvioida.  Useimmiten tilaajalle riittää suppea kirjallinen hinta-arvio ns. 150 € pika-arvio.

Pika-arviota perustellummasta, ns. laajasta hinta-arviosta, on apua esimerkiksi vaativissa kiinteistökaupoissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa. Kiinteistökaupan erityistilanteissa; mm. ulosmittauksissa, velkasaneerauksissa ja edunvalvonnassa tarvitaan usein kokenutta arvioitsijaa ja ammattitaitoisesti laadittua arviokirjaa. Ammattitaitoisen ja kokeneen arvioitsijan laatimalla arviokirjalla on erityistä painoa-arvoa oikeuskäsittelyssä.

Arvioitavat kohteet vaihtelevat kesämökeistä suuriin liikekeskuksiin. Laajaa arviota käytetään usein erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa sekä vaativissa kohteissa – esimerkiksi kirkkojen, hotellien ja kauppakeskusten arvioinneissa.

Arvokirjan arvioitsijoiden pitkä kokemus arviointi- ja kiinteistönvälitystyöstä auttaa kun tarvitset edellämaituihin tilanteisiin puolueetonta ja asiantuntevaa arviota .

 

Laajasta hinta-arviosta on apua esimerkiksi riitaisissa osituksissa, hankalassa perinnönjaossa, vuokratason määrittämisessä sekä asuntokaupan riitatilanteissa

 • Arvioitsija antaa laajasta hinta-arviosta tarjouksen tilaajan tarjouspyynnön perusteella
 • Arvion suorittaa auktorisoitu kiinteistöarvioitsija, AKA (Asuntoauktorisoitu)*
 • Arviokirjan toimitusaika sovitaan toimeksiannon yhteydessä, yleensä 1-4 viikkoa
 • Sisältää käynnin arvionnin kohteessa
 • Laaja-arvio perustuu usean eri arviomenelmän käyttöön

Tilaa Laaja-arvio

  Laaja-arviolausunto määrittelee arvion kohteen ja perustelee hinta-arvion tarkasti

  Laajassa arviolausunnossa määritellään kohde tarkasti, esitellään arvioinnin perusteet, lähdeaineisto, mistä ne on saatu ja arviointimenetelmät.

  Auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan laatima laaja arviolausunto tarkoittaa, että arvio sekä arviolausunto on  laadittu ammattitaidolla: arviolausunto on laaja analyysi arvion kohteesta, jonka lopputuloksena on perusteltu hinta-arvio. Laaja-arvio suoritetaan yleensä useampaa arviomenetelmää käyttäen. Arvioitsija tutustuu arvion kohteeseen paikanpäällä, haastattelee omistajia, tutustuu kaavoitukseen ja kohteen asiakirjoihin. Arvioitsija on tarvittaessa myös yhteydessä esimerkiksi rakennusviranomaisiin. Arvion kohteessa tehdään useimmiten kuntotarkastus ennen arviolausunnon laatimista, jonka tulokset arvioitsija ottaa arviontityössään huomioon.  Arviolausunto on laajuudeltaan ainakin  15  kpl A4 -tulostetta muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden.

  Arvion tarkoitus

  Markkinahinnan, todennäköisen velattoman kauppahinnan, määrittäminen, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. (International Valuation Standards IVS 2013)&

  Arvioitsijan suhdetoimeksiantajaan  

  Arvioitsija varmistaa aina ennen arviointitehtävään ryhtymistä, että voi asemansa puolesta tarjota objektiivisen ja puolueettoman arvioinnin eikä arvioitsijalla ole merkittävää yhteyttä tai suhdetta arviointitoimeksiannon kohteeseen tai teettäjäosapuoleen. Arvioitsija myös arvioi onko on pätevä ottamaan arviointitoimeksiannon tehtäväkseen. (International Valuation Standards IVS 2013)

  Arvion suoritustapa

  Kiinteistönarvioitsija on laatinut arviokirjan  VSC: n (the International Valuation Standards Council) antamien, kulloinkin voimassaolevia kansainvälisiä arviointistandardien (International Valuation Standards) ja muiden arviointiin liittyvien ohjeistuksien mukaisesti.
   

  Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu. Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) edustavat alansa parasta osaamista. Heidän tehtävänsä on puolueettomasti arvioida kiinteistön arvo.

  • Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija.
  • AKA-arvioija laatii puolueettoman ja asiantuntevan arvion esimerkiksi vaativampien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa. 
  • AKA määrittää toimeksiannon perusteella kiinteistön arvon ja laatii kirjallisen arviolausunnon.
  • AKA :lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja pitkä työkokemus arviointialalta.
  • Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti.
  • AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia
    

  ALUEESI AUKTORISOITU KIINTEISTÖARVIOITSIJA, AKA (Asuntoauktorisointi)

  Maria Saarenpää

  Maria Saarenpää
  Auktorisoitu Kiinteistöarvioitsija, AKA (Asuntoauktorisointi)
  Soita 044 422 8801

   

   


  Pyydä tarjous tehdyn arviolausunnon esittelystä esimerkiksi yhtiön hallitukselle!

  Pyydä tarjous arvion esittelystä

  Varaa yrityksellesi arvioinnin koulutuspäivä tai vaikka aamupalaveriini tehokas arvioinnin pikabriiffaus!

  Tilaa koulutus

  Tilaa laaja-arvio

  Lähetä viesti tai soita 044 422 8801