Koulutukset

Koulutukset yhteisöille ja yrityksille

Miten tunnistat hyvin laaditun tai miten laadit ammattitaitoisesti tehdyn arviokirjan? Kehitä asiantuntemustasi ja tilaa meiltä arvionnin koulutus. Hyvin laaditusta ja perustellusta arviokirjasta on apua esimerkiksi monenlaisissa riitatilanteissa.

Kiinteistönvälittäjät antavat asunnon myyntiä suunnitteleville yleensä maksuttomia suullisia hinta-arvioita. Arvion maksuttomuus perustuu siihen, että saadun asiakaskontaktin seurauksena kiinteistönvälittäjä onnistuu tekemään toimeksiantosopimuksen arvion kohteena olevan asunnon myynnistä.

Kiinteistöarvioita tarvitaan myös muissa kuin myyntitarkoituksessa: Puolueetonta ja asiantuntevaa arviota tarvitaan mm. tilinpäätöksissä, vuokrauksissa ja riitatilanteissa.

Kirjallista arviokirjaa vaativat yleensä pankit omaisuuden vakuusarvon määrittelyä varten, perunkirjaan tarvitaan omaisuuden arvo  perintöverotusta varten. Ulosottomiehet tarvitsevat arvion ulosmitatusta omaisuudesta myyntiä varten ja lakimiehet tarvitsevat arvioita riitatilanteisiin oikeudenkäyntiä varten.

Esimerkiksi riitatilanteessa hyvin laaditulla arviokirjalla on oma painoarvonsa. Ammattitaitoisesti laadittu arviokirja yksilöi ja analysoi arvion kohteen ja kertoo arvopäivän markkinatilanteen sekä arvioinnin perusteet ja lähteet.


Tilaa yrityksesi tarpeisiin sopiva arvioinnin koulutus

  • Arvioinnin koulutuspäivä
  • Arvioinnin pikabriiffaus
  • Kiinteistön kirjallinen arviolausunto
  • Huoneiston kirjallinen arviolausunto
  • Tehdyn arviolausunnon esittely
     

Tilaa koulutus


Varaa yrityksellesi arvioinnin koulutuspäivä!

Asiantuntevasta arvioijasta on apua tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa. Haastava markkinatilanne edellyttää esimerkiksi pankeilta yhä huolellisempaa ja säännöllisempää vakuusarviointia. Kiinteistökaupan erityistilanteissa; mm. ulosmittauksissa, velkasaneerauksissa ja edunvalvonnassa tarvitaan usein kokenutta arvioitsijaa.

Arvioinnin koulutuspäivässä opitaan tunnistamaan laadukas ja ammattimaisesti laadittu arviokirja,  saadaan valmiuksia arviolausunnon tekemiseen. Koulutuksessa perehdytään hyvään kiinteistönarviointitapaan, markkinainformaation käyttöön sekä arviointimenetelmien soveltamiseen asuntojen ja asuinkiinteistöjen arvioinnissa.

Kiinteistöarvioinnin kouluttajana toimii Maria Saarenpää, joka on toiminut kiinteistönvälittäjänä Oulun seudulla  18 vuotta. Maria on tehnyt n. 1000 kiinteistökauppaa ja vuosittain hän laatii noin 50 kirjallista arviointia. Marian erityisosaamisena ovat vaativat kiinteistökaupat.  Maria on Ylempi kiinteistönvälittäjä, joka on kiinteistönvälitysalan korkein oppiarvo. Lisäksi Maria on Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), joka on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. AKA:lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja pitkä työkokemus arviointialalta. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia.

Koulutuksen kohderyhmä

Asuntojen ja asuinkiinteistöjen arviointeja tekevät arviomiehet, kiinteistönvälittäjät ja arviointeja käyttävät asiantuntijat eimerkiksi pankkitoimihenkilöt, ulosottomiehet ja asianajajat.

Koulutuksen hinta

980 €/koulutuspäivä riippumatta osallistujamäärästä. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.


Lisätiedot ja varaukset

Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita 044 422 8801