Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistaja Oulussa, Haukiputaalla tai Iissä

Tilaa tästä kaupanvahvistaja Ouluun, Haukiputaalle tai Iihin vahvistamaan kiinteistön kauppa tai lahja. Tarvittaessa laadimme myös kauppa- tai lahjakirjan. Huolehdimme myös lainhuutohakemuksen maanmittauslaitokselle.

Tilaa kaupanvahvistus tästä


Kuka on kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistaja on virkamies tai käräjäoikeuden tai maanmittauslaitoksen määräämä henkilö, jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirtoa koskeva oikeustoimi, esimerkiksi kauppa tai lahja.
 

Milloin ja missä vaiheessa tarvitaan kaupanvahvistajaa?

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa  kaupan osapuolten allekirjoitettaessa luovutuskirjaa. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja.

Mikäli kiinteistönluovutuskirjassa on ollut mukana purkava ehto, ei se ehdon tultua toteen purkaudu  automaattisesti luovutuksen purkuun vaaditaan kaupanvahvistajan todistus.

Myös esisopimuksista, joita tehdään kiinteän omaisuuden luovutusta varten, vaaditaan kaupanvahvistus. Sama pätee tällaisten esisopimusten  purkuihin, täydennyksiin ja korjauksiin. Esisopimus ei ole pätevä, jos kiinteistökaupan muotomääräyksiä ei ole noudatettu.
 

Milloin kaupanvahvistajaa ei tarvita?

Kaupanvahvistajaa ei tarvita irtaimen luovutuksessa, esimerkiksi kun myydään omakotitalo vuokratontilla tai rivitalohuoneisto.

Osituksesta tai perinnönjaosta ei kaupanvahvistusta tarvita. Näissä tapauksissa kaupanvahvistusta ei tarvita edes silloin, kun sopimuksen osapuoli käyttää pesän ulkopuolisia varoja kiinteistön lunastamiseen. Sen sijaan osituksen ja perinnönjaon muotovaatimuksiin kuuluu kaksi esteetöntä todistajaa. Kaupanvahvistaja voi toimia todistajana, mutta hänen lisäkseen tarvitaan myös toinen todistaja.
 

Kaupanvahvistajan tehtävät

Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat.

Ennen kuin kaupanvahvistaja todistaa luovutuksen, hänen on tarkastettava osapuolten henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Kaupanvahvistaja neuvoo ostajaa, kuinka lainhuutoa haetaan, sekä antaa tietoja siitä, kuinka osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä. Kaupanvahvistaja ilmoittaa luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle.
 

Kaupanvahvistusmaksu

Kaupanvahvistusmaksu on 120 euroa.  Kaupanvahvistusmaksun maksaa joko ostaja tai myyjä kokonaisuudessaan tai sitten maksu laitetaan osapuolten kesken puoleksi. Vahvistus voidaan maksaa käteisellä tai laskulla.
 

Kiinteistön luovutuskirja lainhuuto

Kiinteistön luovutuskirja esimerksi kauppakirja on tehtävä  määrämuodossa ollakseen pätevä. Määrämuotoisuus tarkoittaa, että luovutuskirjasta on käytävä ilmi tietyt asiat.

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa. Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Lainhuutoa myöntäessään maanmittauslaitoksen kirjaamissihteeri tarkistaa, että kiinteistön luovutuskirja on tehty muotosäännöksiä noudattaen ja ettei siinä ole pätemättömiä ehtoja. Lainhuutoa ei voi myöntää, jos luovutuskirjaa ei olla tehty oikein.

Paras tapa varmistaa kiinteistön luovutuskirjan oikeellisuus on teettää se kiinteistökaupan ammattilaisella.

Tarvitsetko myös kauppakirjaa tai lahjakirjaa?

 


Tilaa kaupanvahvistus

Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita:

Kaupanvahvistajat:

Maria Saarenpää
044 422 8801
Oulun maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja. Tunnus: 402875/184

Jani Saarenpää
044 422 8802

Oulun maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja. Tunnus: 402875/

Kari Simppula                                                                                            040 362 0994                                                                                      Oulun maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja. Tunnus:  402875/115

Pyydä meiltä myös tarjous kauppakirjan tai lahjakirjan teosta