Hoitotahto

Hoitotestamentti

Hoitotestamentilla voit esittää tahdonilmauksen omasta hoidostasi, jos vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menetät oikeustoimikelpoisuutesi

Tilaa hoitotestamentti

Hoitotahdolla kerrotaan omaa hoitoa ja hoivaa koskeva tahto. Hoitotahdon avulla voi varmistaa, että hoidossa noudatetaan omia elämänarvoja ja että mahdolliset hoitoratkaisut perustuvat omaan tahtoon. Hoitohenkilökunta on velvollinen noudattamaan hoitotahtoa.

Hoitotahto tulee olla asianosaisilla tiedossa ja helposti löydettävissä tilanteissa, joissa sitä tarvitaan. Tämän voi varmistaa kantamalla mukana hoitotahtokorttia. Hoitotahtokortti on lompakkoon mahtuva kortti, joka muistuttaa hoitotahdon olemassaolosta tilanteessa, jossa ei itse pysty asiasta kertomaan.

Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Hoitotahdon voi kannattaa tehdä jo nuorena ja terveenä.

Hoitotahdon liitteeksi voi tarvittaessa pyytää mahdollisimman tuoreen lääkärin lausunnon tekijän toimintakyvystä sekä kelpoisuudesta kyseisen asiakirjan tekemiseen.

Hoitotahdosta on hyvä kertoa läheisille, omalle muistihoitajalle ja hoitavalle lääkärille. Kirjallinen hoitotahto on hyvä liittää potilasasiakirjoihin sekä sähköiseen potilastietokantaan


Tähän liittyy:

Edunvalvontavaltuutuksella voit itse etukäteen järjestää omaisuutesi  hoidon sen varalta, että tulet myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi esimerkiksi heikentyneen terveydentilasi vuoksi.

Edunvalvontavaltuutus


Muistithan myös tämän:

Keskinäisellä testamentilla turvaat puolison aseman, jos  elämä yllättää ikävästi

Testamentti

Tilaa hoitotestamentti

Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita 044 422 8801