Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voit itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että tulet myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi esimerkiksi heikentyneen terveydentilasi vuoksi.

Tilaa edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella irti holhouksesta ja byrokratiasta

Edunvalvontavaltuutuksen laadinta on lakiin perustuva oikeus, jota jokainen yli 18-vuotias suomalainen saa halutessaan käyttää.

Mikäli emme ole päättäneet edunvalvontavaltuutuksessa omasta asioidenhoidostamme etukäteen itse, valtion viranomainen määrää meidän puolestamme meille edunvalvojan sitten kun tarve ilmenee. Edunvalvoja määrätään lähtökohtaisesti perhepiiristä.

Meillä on siis käytössämme kaksi vaihtoehtoa:

 1. joko määräämme itse etukäteen, kuka läheisistä hoitaa asioitamme tai
 2. annamme valtion viranomaisen määrätä, kuka läheisistä hoitaa asioitamme

Vaihtoehdot eivät johda samaan lopputulokseen, sillä:

 •  jos määräämme itse, läheinen saa valtuudet asioidemme hoitoon noin 2 viikossa
 •  jos valtion viranomainen määrää, läheisemme saa valtuudet asioidemme hoitoon noin 4-6 kuukaudessa
 • jos määräämme itse, läheisen ei tarvitse toimittaa jokaista kuittia vuosittain maistraattiin
 • jos valtion viranomainen määrää meidän puolestamme, läheinen toimittaa jokaisen kuitin maistraatin lakimiehen tarkistettavaksi vuosittain, josta peritään tarkastusmaksu
 • jos määräämme itse, läheisemme pääsee merkittävästi vähemmällä byrokratialla, eikä asioidenhoidosta tule vuosittaisia viranomaismaksuja
 • Saamme siis itse päättää, tartummeko helpompaan asioidenhoitoon vai jätämmekö asian valtion määrättäväksi.

Jos haluat päättää itse, on sinun laadittava edunvalvontavaltuutus!


Milloin valtuutus kannattaa tehdä

 • Tulevaisuuden suunnittelu ja ennakointi koskee  kaiken ikäisiä; jokaisella 18 - vuotiaalla tulisi olla  edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto
 • Mitä terveempänä ja nuorempana tehty sen parempi   (koskee myös testamenttia)
  •  Esimerkiksi  riitaisasta suvusta kukaan ei voi kyseenalaistaa valtuuttajan oikeudellista toimintakykyä jos valtuutus on tehty nuoremmalla iällä
  • Jos valtuuttajan muisti jo heikentynyt kannattaa valtuutuksen liitteeksi lääkärintodistus


Ennakointia vaativia asioita

 1. Pankkiasia; suomessa pankkisalaisuus. Edes asiakkuutta ei saisi kertoa puolisolle tai lapselle
 2. Kiinteistön myyminen
 3. Kaikki sopimukset: esim vakuutus-, sähkö- ja vuokrasopimus
 4. Puhelinliittymä, facebook
 5. Postilähetykset, taloyhtiön kokouksiin osallistuminen jne.


Valtuutuksen ja valtakirjan ero

 1. Valtakirjaan tulee useimmiten yksilöidä oikeutettu oikeustoimi ja se saattaa olla tapauskohtaisesti voimassa vain tietyn ajan
 2. Valtakirjan tekijä itse valvoo etuaan, mutta jos oikeudellinen toimintakyky alenee valtakirja ei ole enää voimassa
 3. Edunvalvontavaltuutuksessa ei tarvita yksilöintiä ja se tulee voimaan kun lääkäri todennut toimintakyvyn alentuneen

Tähän liittyy:

Hoitotahdon avulla voit esittää tahdonilmauksen omasta hoidostasi, jos vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menetät oikeustoimikelpoisuutesi

Hoitotahto


Muistithan myös tämän:

Tilaa yhdistykselle, järjestölle tai johonkin tiettyyn tilaisuuteen edunvalvonnan tietoisku

Tilaa koulutus

Tilaa edunvalvontavaltuutus

Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita 044 422 8801